Holistisch en holisme, wat is het en wat is de betekenis?

Holistisch betekent allesomvattend, alomvattend. Holistisch is dat alles met elkaar samenhangt. Holistisch is dat we kijken naar het geheel. Iets is holistisch als er gekeken wordt naar het geheel en niet naar de verschillende onderdelen van dat iets.

Holistisch, wat is het en wat betekent het?
Holistisch, wat is het en wat betekent het?
Holistisch en holisme, wat is het en wat is de betekenis?

Holistisch en holisme, wat is het en wat is de betekenis?

Betekenis holistisch

Holistisch betekent allesomvattend, alomvattend. Holistisch is dat alles met elkaar samenhangt. Holistisch is dat we kijken naar het geheel. Iets is holistisch als er gekeken wordt naar het geheel en niet naar de verschillende onderdelen van dat iets.

Lees ook: positieve levensinstelling.

Holistische gezondheid

Holistische gezondheid betekent dat we kijken naar het geheel van de gezondheid van een mens, i.p.v. naar aparte verschillende onderdelen. Alles is met elkaar verbonden en dat geldt ook voor de gezondheid. De behandeling van de klacht van de mens gaat dieper dan de klacht zelf. De gezondheid van een mens kan niet geanalyseerd worden door slechts een gedeelte van het geheel te kijken. Niet de symptoom, maar het allesomvattende geheel van de zieke mens bekijken en behandelen.

Lees ook: Anti Stress: mentaal sterker worden: hoe kun jij jezelf motiveren?

Holistische therapie

Er wordt bij holistische therapie gekeken naar het totaalbeeld van de mens op vijf holistische niveaus: lichamelijk, geestelijk, emotioneel, spiritueel en energetisch.

Lees ook: PISnijdig op je narcist: financiele mishandeling door je partner.

Holistische therapeut

Een holistische therapeut zal de mens met een klacht of met een gezondheidsprobleem, liefdevol en zonder te oordelen, op de vijf holistische niveaus behandelen:

Op fysiek niveau: lichamelijke klachten,

Op geestelijk niveau: gedachten en overtuigingen,

Op emotioneel niveau: gevoelens,

Op spiritueel niveau: oorzaak en

Op energetisch niveau: energie.

Lees ook: Wat is het juiste dieet voor de gezonde mens?

Holistische visie

De holistische visie gaat er van uit dat alles met elkaar is verbonden. 

De holistische visie is dat niet alleen je lichaam, je energetische lichaam, geest en ziel onlosmakelijk  met elkaar verbonden zijn, maar ook je emoties, je gedachten, je bewustzijn, je intuïtie, je verwachtingen, je elektromagnetisch veld, je binnenwereld maar ook je buitenwereld. De holistische visie zien al deze onderdelen als een geheel en niet als losse deeltjes. 

Sommige holistische visies gaan zelfs uit van vorige levens, oude zielen en of je hoogsensitief (HSP) bent.  Je lichaam ervaart je emoties, je gedachten, je bewustzijn, je intuïtie, je verwachtingen, je elektromagnetisch veld, je binnenwereld en ook je buitenwereld. Zodra je lichaam iets ervaart, maken je hersenen hormonen aan. Ervaar je veel stress, dan zorgen je hersenen ervoor dat er stresshormonen aangemaakt gaan worden. Door de stress ervaar je een bepaald gevoel, waar je als reactie naar gaat handelen. Je reageert en levert strijd.

Holistische visie gezondheid

De holistische visie binnen de gezondheidszorg is dat gezondheid uitsluitend in balans kan zijn als het allesomvattende geheel van de mens ook in balans is.

Gezondheidsklachten staan vaak niet op zichzelf, maar zijn ontstaan omdat het allesomvattende geheel uit balans is door bijvoorbeeld, te veel stress, verlies van een dierbare, langdurig gebrek aan slaap, ongezond en onzijdig eten, eet verslaving waardoor overgewicht ontstaat, te weinig water drinken, financiële zorgen, negatieve gedachten, roken en/of drinken, woedend of juist angstig zijn, te weinig ontspanning en rust momenten voor jezelf, voortdurend opgejaagd zijn, geen goede sociale contacten, niet lekker in je vel zitten, te weinig bewegen, spiritueel onvoldoende ontwikkeld zijn, hoge werkdruk, zieke kinderen verzorgen en de (schoon) ouders, tijdgebrek, leven in chaos, te weinig tijd doorbrengen in de natuur en enzovoort en enzovoort. 

Holistische geneeswijze

Bij een holistische geneeswijze wordt dus de hele persoon, de mens in zijn geheel, betrokken bij het genezingsproces. Dus niet het symptoom, maar de gehele mens wordt bekeken en aangepakt. Alles hangt met elkaar samen en dat geldt ook voor de gezondheid van een mens en voor de geneeswijze. De geneeswijze van een ziek mens kan niet uitgevoerd worden door naar slechts een gedeelte van het geheel te kijken.

Alternatieve geneeswijzen

Veel alternatieve geneeswijzen werken via deze holistische visie: ze kijken naar de mens als geheel. Ze kijken naar de gezondheid van de mens als geheel. Alles wat met de gezondheid van de mens samenhangt wordt bekeken en eventueel behandelt.

Reguliere gezondheidszorg en/of westerse gezondheidszorg

Om een voorbeeld te geven: veel vrouwen met gezondheidsklachten komen vaak niet verder omdat er een gebrek aan kennis is over (de holistische gezondheid van) het vrouwenlichaam in de reguliere gezondheidszorg en/of westerse gezondheidszorg. Reguliere gezondheidszorg en/of westerse gezondheidszorg doen aan symptoombestrijding, wat in principe niets met genezing te maken heeft.

Overigens, begrijp me niet verkeerd: we kunnen niet zonder de reguliere (niet holistische) gezondheidszorg! Chirurgie, operaties uitvoeren en naar de huisarts gaan zijn nou eenmaal in sommige gevallen echt noodzakelijk!

Wat is holisme?

Holisme betekent dat iemand een overtuiging heeft dat alles in het leven met elkaar verbonden is en met elkaar in verbinding staat. Iemand die een holist is, ziet zichzelf als een onderdeel van alles om hem of haar heen, als een deel van het geheel. Iemand die een holist is, leeft vanuit de essentie. Alles hangt met elkaar samen.

Betekenis holisme

Holisme komt van het griekse woord “holon” wat “het geheel” betekent.

Hoe ontstaan klachten?

Hoe moet ik lichamelijke klachten zien op een holistische manier? Ontstaan lichamelijke klachten door emotionele problemen of door langdurige stress? Als ik een lichamelijke klacht heb, hoe ontstaat die klacht dan? Zit de klacht in mijn lichaam of is mijn geest en mijn gedachten verantwoordelijk voor de klacht? En hoe zit het met psychosomatische klachten (dat zijn lichamelijke klachten en ziekten waarvan de oorzaak ligt in psychische problemen)?

Al deze klachten, gezien vanuit een holistische visie, wordt eerst de mens als geheel bekeken: wat is er aan de hand in het leven van de patiënt? Slaapt de patiënt goed? Hoe hoog is die werkdruk van de patiënt? Met hoeveel stress heeft de patiënt te maken? Is de stress mogelijk chronisch? Bestaan er bovendien privéproblemen en heeft de patiënt te maken met financiële zorgen? Eet de patiënt gezond en regelmatig, of eet hij veel fastfood, onzijdig en op onregelmatige tijden? Heeft de patiënt een goede stoelgang of heeft hij te maken met langdurige verstopping? Waarom heeft de patiënt iedere weekend hoofdpijn? Beweegt de patiënt te weinig? Heeft de patiënt nauwelijks sociale contacten omdat de patiënt constant werkt vanwege de hoge werkdruk? Heeft de patiënt met allerlei verslavingen te maken en drinkt de patiënt te weinig water?

Als alles met elkaar in verbinding staat, als alles een geheel is en als alles met elkaar samenhangt, zullen er vanuit verschillende gebieden naar de mens met een klacht gekeken moeten worden. Je kan de mens met voortdurende hoofdpijn verschillende pijnstillers voorschrijven, maar als de oorzaak van de hoofdpijn (langdurige stress door te hoge werkdruk en grote zorgen over financiële problemen) niet aangepakt worden, is het dweilen met de kraan open.

Afbeelding van Okan Caliskan via Pixabay 


Copyright © Coach Fleur Irene. Alle rechten voorbehouden. Je mag artikelen of delen hieruit elders publiceren, maar alleen met vermelding van het copyright en de naam van de “Gezond Gelukkig Leven” website.


Hits: 707
Please follow and like us: